Sekėjai

2011 m. sausio 14 d., penktadienisŠvenčiant Laisvės gynėjų dienos 20-čiui, Nepriklausomybės aikštėje vykstant Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijai, iškilmingai buvo nešama 200 metrų ilgio „Vėliava prieš tanką“ , kurią pagamino Anykščių A.Vienuolio gimnazijos mokiniai.

2011 m. sausio 12 d., trečiadienis

Vakar prie parlamento rūmų Vilniuje, kaip ir prieš 20 metų, liepsnojo laužai, stovėjo žmonės su trispalvėmis rankose, skambėjo patriotinės dainos.
Sausio 13-oji Lietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų diena, pagerbiant žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 dieną per sovietų kariuomenės veiksmus Vilniuje. Sovietai tuomet karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo SSRS. Sovietų kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, žuvo 14, nukentėjo daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių.
Nors kariškiams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.