Sekėjai

2011 m. rugsėjo 30 d., penktadienisLietuvos miesteliai. Gudeliai
(Marijampolės savivaldybėje)
Seniūnijos centras, čia stovi Šv. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia (nuo 1895 m.)1900-1901 m. Gudeliuose gyveno ir pradžios mokykloje mokėsi lietuvių literatūros klasikas Vincas Mykolaitis-Putinas, kuris gimė Pilotiškių kaime, tuometiniame Gudelių valsčiuje.
Gudeliuose palaidotas įžymus Sūduvos krašto švietėjas, mokytojas Vincas Kudirka. Jis Gudeliuose mokytojavo XIX a. pabaigoje. 1900-1920 m. čia taip pat gyveno ir pirmąją lietuvišką komediją „Amerika Pirtyje" parašė Juozas Vilkutaitis.

2011 m. rugsėjo 17 d., šeštadienisIr niekas nesupras, ir niekas neužjaus,
Kai eisi vienišas į klaidžią mėnesieną,
Kančia ir vienuma lydės tave...

J.Aistis

2011 m. rugsėjo 16 d., penktadienis

2011 m. rugsėjo 10 d., šeštadienis
Gluosnis

Alksnis, gluosnis ir karklas A.Nykos–Niliūno minimi kaip svyruokliai paupių medžiai – dažniausiai siejami su atsižadėta meile, mirtimi ir gedulu
Medis lietuviškoje kultūroje o ypač poezijoje, meilės lyrikoje yra labai giliai įleidęs šaknis, nes beveik kiekvieno poeto kūryboje sutinkamas jo simbolis, ženklas, metafora.