Sekėjai

2011 m. rugsėjo 30 d., penktadienisLietuvos miesteliai. Gudeliai
(Marijampolės savivaldybėje)
Seniūnijos centras, čia stovi Šv. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia (nuo 1895 m.)1900-1901 m. Gudeliuose gyveno ir pradžios mokykloje mokėsi lietuvių literatūros klasikas Vincas Mykolaitis-Putinas, kuris gimė Pilotiškių kaime, tuometiniame Gudelių valsčiuje.
Gudeliuose palaidotas įžymus Sūduvos krašto švietėjas, mokytojas Vincas Kudirka. Jis Gudeliuose mokytojavo XIX a. pabaigoje. 1900-1920 m. čia taip pat gyveno ir pirmąją lietuvišką komediją „Amerika Pirtyje" parašė Juozas Vilkutaitis.

1 komentaras: