Sekėjai

2011 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis

2011 m. gruodžio 21 d., trečiadienis

/>

Tegu šventinių žvakių liepsnose sudega visi vargai ir nesekmės, o ugnies šiluma Kūčioms teatneša santarvę, meilę ir tikrus draugus...
Šviesių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

2011 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienisŠėtos miestelis yra prie Obelies ir Žiedupio upių santakos, 18 km į rytus nuo Kėdainių. Vidury miestelio , kelių susikirtime yra keturkampė aikštė. Kryžiuočių kronikose Šėta minima nuo XIV a. 
XV a. Šėta buvo dvaras, priklausęs įvairiems savininkams.
1499 m. Šėtoje pastatyta bažnyčia. Miestelis gavo turgaus privilegiją, pakartotą 1562 m. ir išplėstą 1785 m. 
1680 m. buvo pastatyta dar viena medinė bažnyčia, o 1799 m. dabartinė mūrinė švč. Trejybės bažnyčia. 1900 m. ji padidinta pristačius bokštą. Šis įspūdingas eklektiškas statinys dominuoja miestelio užstatyme. 
Šėtos kapinėse yra mūrinė koplyčia, statyta 1855 m. didikų Veličkų. 
XV a. Šėtoje ir jos apylinkėse apsigyveno karaimai , kurie buvo puikūs kariai. Juos mena prie Šėtos esantis karaimų kalnelis. 
Nepriklausomybės metais Šėta buvo Kėdainių apskrities valsčiaus centras. Tuo laikotarpiu miestelis labai išgražėjo : gatvės išgrįstos akmenimis, sutvarkytas apšvietimas . Miestelyje be katalikų bažnyčios , žydų sinagogos , buvo ir liuteronų bažnyčia. 

http://www.heritage.lt/epd/2003/kauno_obj.htm