Sekėjai

2012 m. rugsėjo 30 d., sekmadienis

10. Prie Baltijos jūros įsikūrusių valstybių heraldika

LIETUVOS RESPUBLIKA / JONIŠKIO RAJONAS


Joniškio herbas – raudoname lauke sidabrinis sparnus demonstruojantis šarvuotas arkangelas šv. Mykolas, stovintis ant žalio slibino, galva atsisukusio heraldinėn kairėn. Dešinė ranka su sidabriniu kalaviju auksiniu efesu pakelta, kairėje rankoje – apvalus sidabrinis skydas. Arkangelo veidas kūno spalvos, ilgi plaukai juodi. Istorinis herbas - Šv. Mykolas Arkangelas, nugalintis slibiną - Joniškiui buvo suteiktas 1616 m. liepos 4 d. Šis herbas buvo naudojamas iki XVIII a. pabaigos. 1970 metais buvo sukurtas naujas herbas. Jame vaizduojamas ištiesintas sidabrinis dalgis (valstietiškas kovos dalgis), nukreiptas į viršutinį užpakalinį kampą, ir dvi auksinės aštuonkampės žvaigždės. Dabartinis herbas patvirtintas 1991 m. balandžio 17 d.

Gaižaičių herbas yra Gaižaičių kaimo heraldinis atributas. Herbą 2008 m. lapkričio 17 d. dekretu Nr. 1K-1584 patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Kriukų herbas – raudoname skyde pavaizduotas auksinis kryžius – saulutė. Tai kalvystės simbolis, siejamas su Kriukais, kurių apylinkės nuo seno garsėjo kalvystės tradicijomis. Šią idėją herbe ir vėliavoje realizavo dailininkas Juozas Galkus. Kriukų herbas patvirtintas LR Prezidento 2005 m. liepos 13 d. dekretu Nr. 380.

Rudiškių herbas – Sidabriniame lauke vaizduojamas raudonas plūgas su išaugančiomis iš jo rankenų raudonomis apynių virkščiomis. Plūgas tai – žemdirbio taikaus darbo įrankis, naudojamas motinos – žemės arimui, būtinybės sunkiu darbu užsidirbti kasdienės duonos, vaisingumo emblema. Apyniai – vaisingumo, derlingos žemės, aludarystės simbolis. Vijokliniai augalai simbolių kalboje reiškia nemirtingumą, amžiną gyvenimą, o kadangi vijokliams būtina atrama – tai draugystės ir prieraišumo ženklas. Sidabrinė skydo spalva reiškia turtą, dorumą, skaistybę, nekaltybę. Raudona – drąsa, meilė, ugnies ir kraujo spalva. Kraštietis dailininkas Juozas Galkus parengė Rudiškių herbo etaloną. Jį heraldikos komisija aprobavo 2005 m. kovo 31 d. (komisijos posėdžio protokolas Nr. 320). Herbas patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. gegužės 10 d. dekretu Nr. 297.

Satkūnų herbe – vaizduojami sidabriniai elnio ragai, kurių centre – auksinis dobilo lapas. Mėlyna skydo spalva heraldikoje reiškia ištikimybę, dieviškąją išmintį, pastovumą ir sąžiningumą. Ragai simbolizuoja gyvybę, o dobilas vienybę. Patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. liepos 24 d. dekretu Nr. 1K-59. Herbo projektą parengė garsus dailininkas, Joniškio garbės pilietis Juozas Galkus.

Skaistgirio herbas – tamsiai žaliame fone išsidėsčiusios auksinės uosio šakelės, kurios simbolizuoja kadaise Skaistgirio teritorijoje buvusią neįžengiamą girią. Herbo autorius grafikas Juozas Galkus. Herbas patvirtintas 2005 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 295 patvirtintas.

Žagarės herbas – raudoname herbinio skydo lauke du vertikalūs sidabriniai raktai, viršuje sujungti į dvigubą horizontalų kryžių. Raktų barzdelės figūrinės, jos yra kryžiaus formos išpjovos. Du raktai simbolizuoja iš dviejų miestelių susikūrusią Žagarę, pasienio miestą, per kurį atsiveria durys į Lietuvą. Raktai siejami ir su bažnyčios globėju šv. Petru. Herbui panaudotos senosios lietuviškos heraldikos spalvos: raudona – drąsa, narsa ir už Tėvynę pralietas kraujas, sidabrinė – nekaltumas, dora, sąžinė. Pasienio miestas Žagarė miesto teises gavo tik 1932 m. Pakartotinai miesto teisės patvirtintos 1950 m. Istorinio herbo neturėjo. Lietuvos heraldikos komisija nutarė panaudoti miesto herbe raktų, kaip pasienio miesto, simbolius. Žagarės herbas patvirtintas Lietuvos Prezidento 1998 m. balandžio 28 d. Dailininkas Juozas Galkus.

Šaltiniai: Wikipedia, rajonų savivaldybių tinklalapiai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą