Sekėjai

2012 m. rugsėjo 30 d., sekmadienis

11. Prie Baltijos jūros įsikūrusių valstybių heraldika

LIETUVOS RESPUBLIKA / JURBARKO RAJONAS


Jurbarko herbas – raudoname lauke trys sidabrinės heraldinės lelijos. 1611 m. Jurbarkui suteiktos Magdeburgo teisės ir herbas – trys lelijos raudoname skyde. XVIII a. patvirtinas 1792 m. 1993 m. lapkričio 24 d. dabartinį herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 176. Herbo etalono autorius – dailininkė Vaidilutė Grušeckaitė.

Raudonės herbas – skydo sidabriniame lauko viduryje aukštas raudonas bokštas su pilies sienos fragmentu skydo papėdėje. Viršutiniame lauko trečdalyje abipus bokšto – dvi mėlynos šešiakampės žvaigždės. 1998 m. rugsėjo 14 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 178. Herbo etalono autorius - dailininkas Raimondas Miknevičius.

Seredžiaus herbas – mėlyname lauke auksinis laivas su bure. 1999 m. spalio 22 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 651. Herbo etalono autorius - dailininkas Rolandas Rimkūnas.

Skirsnemunės herbas – skydo mėlyname lauke auksinis iš auksinės papėdės augantis atgal pasviręs lauro medelis sukryžiuotas su sidabriniu kalaviju smaigaliu aukštyn. Kalavijo efesas auksinis. Senąjį herbą 1792 m. gegužės 12 d. patvirtino Stanislovas Augustas. 2002 m. birželio 19 d. dabartinį herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 1812. Herbo etalono autorius – dailininkas Raimondas Miknevičius.

Veliuonos herbas – žydrame lauke plaukiantis auksinis karšis raudonais pelekais ir trimis aukštyn kyšančiais sidabriniais dantimis. LDK laikais herbą patvirtinto Steponas Batoras. 1992 m. spalio 7 d. LR AT dekretu patvirtintas dabartinis herbas.

Viešvilės herbas – sidabriniame lauke raudona fantastinė būtybė – žirgo ir žuvies junginys. Žuvis rodo Viešvilės geografinę padėtį prie vandens telkinių, jų faunos turtingumą, tenykščių žmonių verslus, susijusius su vandeniu. Pastarąjį simbolizuoja ir sidabrinis skydo laukas. Herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2011 m. kovo 17 d., Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6K–4 (420). 2011 m. kovo 29 d. herbas patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-646.

Šaltiniai: Wikipedia, rajonų savivaldybių tinklalapiai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą