Sekėjai

2012 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis

5. Prie Baltijos jūros įsikūrusių valstybių heraldika

LIETUVOS RESPUBLIKA / BIRŽŲ RAJONAS

Biržų herbas - vienas iš Biržų rajono savivaldybės ir Biržų miesto heraldikos atributų. Herbo auksiniame lauke ant rudo koto plevėsuojanti sidabrinė vėliava su juodu ereliu. Paukščio kojos ir snapas auksiniai, nagai - sidabriniai. Skydą juosia žalias laurų vainikas. Herbo simboliai pabrėžia Biržų-Dubingių atšakos Radvilų karinę šlovę, kunigaikščių kilmę, miesto priklausomybė Radviloms. Biržų herbas unikalus yra tuo, kad geltoną skydą, kuriame pavaizduota plevėsuojanti balta vėliava su juodu Romos imperijos ereliu ir antikinis laurų vainikas. Tokį vainiką, pabrėžiantį Biržų kunigaikštystės reikšmę ir aukštinantį jos savininkų karinę šlovę bei kunigaikštišką kilmę, visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje turėjo tik Biržų herbas. Herbas patvirtintas 1996 m. lapkričio 6 d. Prezidento dekretu Nr. 1443.

Kirkilų herbe pavaizduotas eržilas – kaimas buvo pavadintas čia žemes įsigijusių Kirkilų vardu. Pavardės kilmę kalbininkas Jonas Jablonskis aiškino taip: pirmoji – tai, kas kirkia, rėkia, pavyzdžiui, vaikas, kuris rėkia, kirkia, bus kirkilas; antroji, labai retai naudojama reikšmė, – eržilas. Pastaroji reikšmė nulėmė pagrindinį herbo elementą. 2010 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė dekretu Nr. 1K-570 patvirtino Kirkilų herbą. Tai vienas iš labai retų atvejų Lietuvoje, kai herbas suteikiamas gyvenvietei, neturinčiai nei miesto, nei miestelio ar seniūnijos centro teisių.

Nemunėlio Radviliškio herbas - 2006 m. liepos 10 d. prezidento dekretu patvirtintas oficialus Nemunėlio Radviliškio simbolis. Raudoname lauke du sukryžiuoti auksiniai patrankų vamzdžiai žiotimis į viršų, virš jų - sidabrinė aštuoniakampė žvaigždė (kas antras spindulys trumpesnis). Ant patrankų - juodi Radvilų ereliai. Herbo etalono kūrėjas - Arvydas Každailis.

Vabalninko herbas – pagrindinis Vabalninko miesto heraldinis atributas. 1792 m. balandžio 26 d. Ldk Stanislovas Augustas Poniatovskis Vabalninkui pakartotinai suteikė miesto teises ir patvirtino herbą. 1997 m. kovo 8 d. Prezidento dekretu Nr. 1234 patvirtintas naujasis Vabalninko herbas.

Šaltiniai: Wikipedia, rajonų savivaldybių tinklalapiai


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą