Sekėjai

2012 m. rugsėjo 27 d., ketvirtadienis


1.Naujas projektas – prie Baltijos jūros įsikūrusių valstybių heraldika

Naujosios Akmenės savivaldybė

Akmenės herbas – sidabriniame skydo lauke ant žalios trigubrės kalvos skydo papėdėje kylanti rausvai-ruda strėlė sidabriniu antgaliu, mėlynomis plunksnomis su devizu Pro Libertate (Už laisvę). Akmenei laisvojo miesto statusas ir herbas buvo suteiktas dar 1792 m. birželio 13 d. Lietuvos ir Lenkijos valdovo Stanislovo Augusto. Dabartinį herbą patvirtino Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1992 m. rugsėjo 12 d.

Naujosios Akmenės herbas – skydo juodame lauke raudonas ratas su auksiniais ugnies liežuviais, sidabrinėje skydo galvoje - du raudoni sukryžiuoti kirtikliai, galvos viršuje, smaigaliai nukreipti žemyn. Tai simbolizuoja iš gelmėse slūgsančių klinčių išgaunamą cementą. 1998 m. balandžio 17 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 46. Herbo etalono autorius - dailininkas Arvydas Každailis.

Kruopių herbas - vienas iš Kruopių miestelio (Akmenės raj.) heraldikos atributų. Herbo auksiniame lauke ant rudos šakos tupintis juodas tetervinas su raudonu antakiu ir sidabriniais uodegos plunksnų galais. 1999 m. rugsėjo 28 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 600. Herbo etalono autorius - dailininkas Rolandas Rimkūnas.

Papilės herbas – piliakalnį imituojanti vingiuota linija skydą dalija į du laukus. Sidabrinėje galvoje - mėlyna aštuoniakampė žvaigždė, žalio lauko papėdėje – trys auksiniai statiniai. 1999 m. gegužės 7 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 431. Herbo etalono autorius - dailininkas Saulius Bajorinas.

Ventos herbas - herbo mėlyname lauke susiaurinta, apversta ir šiek tiek įgaubta sidabrinė gegnė bei trys auksinės liepsnelės, viena viršuje ir dvi apačioje. 1999 m. rugpjūčio 9 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 555. Herbo etalono autorius - dailininkas Raimondas Miknevičius.

Šaltiniai: Wikipedia, rajonų savivaldybių tinklalapiai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą