Sekėjai

2012 m. spalio 3 d., trečiadienis

33. Prie Baltijos jūros įsikūrusių valstybių heraldika

LIETUVOS RESPUBLIKA / PASVALIO RAJONAS


Daujėnų herbo raudoname skydo lauke sidabrinė lineika, kurios pakeltos ienos apipintos auksiniu apynių vainiku. Istorinio herbo Daujėnai neturėjo. Herbe vaizduojamos lineikos ienos sietinos su miestelio pavadinimo liaudiška etimologija ('daug ienų'), apyniai – su kraštą garsinusia aludaryste, kadangi apyniai – vienas iš aludarystės simbolių. 7 jų spurgai sietini su Sekminėmis, per kurias Daujėnuose vykdavo didžiausios mugės. Herbas Lietuvos prezidento dekretu Nr. 44-1444 patvirtintas 2004 m. kovo 19 d.

Joniškėlio herbo mėlyname skydo lauke sidabrinis trilapis dobilo lapas ir trys auksinės šešiakampės žvaigždės (dvi skydo galvoje, viena – papėdėje). Joniškėlis nuo XIX a. pradžios buvo Šiaurės Lietuvos žemės ūkio mokymo centras, todėl miesto herbe pavaizduotas dobilo lapas ir trys žvaigždės, kurios primena dvarininkų Karpių herbą. Žvaigždės rodo ir žemės ūkio mokyklos raidos etapus, iškilius žmones palikusius ryškų pėdsaką miesto ir šalies istorijoje. Dailininkas Juozas Galkus parengė Joniškėlio herbo etaloną. Jį Heraldikos komisija aprobavo 2005 m. sausio 13 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 316). 2005 m. vasario 28 d. herbas patvirtintas Prezidento dekretu.

Pasvalio herbas — raudoname skydo lauke juoda jaučio galva su auksine grandimi šnervėse ir tokios pat spalvos apynių virkščia, apsivyniojusia apie jaučio ragus. Herbe – jaučio galva simbolizuoja žemdirbystės centrą, o apyniai – senas šio krašto aludarystės tradicijas. Pasvalio miestas istorinio herbo neturėjo. Medžiaga Pasvalio miesto herbui buvo pradėta rinkti 1967 m. Duomenys buvo renkami iš Istorijos instituto, Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos bei kitų kultūros įstaigų. Pirmąjį projektą, kuriame purpuriniame lauke buvo pavaizduotos dvi viena į kitą žiūrinčios auksinės žirgų galvos ir po jomis auksinis dobilo lapas, parengė rajono architektas Juozas Jasaitis. Šis projektas dėl nežinomų priežasčių liko neįgyvendintas. Nuo 1969 m. herbą kūrė dailininkas Petras Repšys. Iš Komisijos posėdžių protokolų aiškėja, kad buvo norima kelių laukų skyde pavaizduoti pjautuvą, apynius laikančią ranką, jautį ir kitus žemdirbystės simbolius. 1969 m. spalio 30 d. Komisija galutinai nutarė Pasvalio herbe pavaizduoti jaučio galvą ir apynius. Jaučio galva turėjo simbolizuoti Pasvalį kaip svarbų žemdirbystės centrą, ir, kaip tada buvo manoma, miestelio įkūrėją Albertą Taborą (jo herbe iš tikrųjų vaizduojama ne jaučio, bet asilo galva). Apyniai turėjo rodyti senas šio krašto aludarystės tradicijas. Dailininko Petro Repšio sukurtą herbo etaloną Respublikinė heraldikos komisija aprobavo 1970 m. birželio 13 d. Atsižvelgiant į naujus heraldikos reikalavimus, dailininkas Petras Repšys pataisė prieš 27 metus sukurtą miesto herbą. Jame buvo palikti tie patys simboliai, jų kompozicija, tik pakeista skydo forma ir, kad geriau heraldiškai derintųsi su apyniais, jaučio balta grandinė buvo nuspalvinta auksu. Pataisytą Pasvalio herbo etaloną Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 1997 m. kovo 13 d., o 1997 m. kovo 17 d. Prezidento dekretu patvirtintas dabartinis miesto herbas.

Pušaloto herbo skydo žaliame lauke, atskirtame nuo sidabrinės skydo papėdės pušų šakelių linija, auksinė Švč. Mergelės Marijos monograma. Pušaloto vietovės pavadinimas kildinamas nuo pušies, nes apylinkės garsėjo savo brandžiais pušynais. Legenda pasakoja, kad kartą karštą vasaros dieną pamiškėje mergina pjautuvu kirtusi rugius. Staiga iššokusi gyvatė apsivijo ranką. Mergina iš baimės sušukusi: „Jėzau, Marija!“ Tuomet pušyje pasirodžiusi Dievo Motina ir nuvijusi gyvatę. Ši legenda tapo Pušaloto herbo sukūrimo dingstimi. Herbo etalono autorius – dailininkas Juozas Galkus. Lietuvos Respublikos Prezidentas herbą 2009 m. kovo 23 d. patvirtino dekretu Nr. 1K-1752.

Vaškų herbe atvaizduotas bičių korys, iš kurio gaunamas bičių vaškas. Jo fone nupiešta raudona V raidė, simbolizuojanti miestelio vardą. Herbas patvirtintas 2005 m. birželio 15 d. Prezidento dekretu.

Šaltiniai: Wikipedia, rajonų savivaldybių tinklalapiai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą