Sekėjai

2012 m. spalio 3 d., trečiadienis

34. Prie Baltijos jūros įsikūrusių valstybių heraldika

LIETUVOS RESPUBLIKA / PLUNGĖS RAJONAS


Alsėdžių herbo žaliame herbinio skydo lauke auksinis pastoralas, apipintas sidabrinėmis vynmedžio šakelėmis su trimis auksinėmis vynuogių kekėmis. Svarstant herbo idėjas, apsispręsta jame pavaizduoti auksinį pastoralą, apipintą vynmedžio šakelėmis. Pastoralas – vienas svarbiausių vyskupo kaip ganytojo atributas. Vynmedis – dvasinio gyvenimo ir dosnumo, Kristaus pasiaukojimo ir prisikėlimo simbolis. Žalia skydo spalva – simbolizuoja apylinkių grožį, gyventojų vilties ir laisvės siekius. Herbas patvirtintas Lietuvos Prezidento 2003 m. balandžio 25 d. Etalono autorius – dailininkas Arvydas Každailis.

Kulių herbo raudoname lauke sidabrinis kaspinas su trimis juodais akmenimis. Lietuvos Respublikos Prezidentas herbą 2008 m. rugpjūčio 12 d. patvirtino dekretu Nr. 1K-1477. Istorinio herbo Kuliai neturėjo. heraldikos komisijos posėdyje nuspręsta herbe pavaizduoti akmenis, nes jų apylinkėse daug, o ir Kulių pavadinimas kilęs nuo žemaitiško žodžio kūlis, reiškiančio akmenį. Herbo etalono autorius – dailininkas Tomas Rutkauskas.

Platelių herbas – vienas iš Platelių heraldinių atributų. 1792 m. vasario 24 d. Stanislovas Augustas Poniatovskis suteikė Magdeburgo teises ir herbą. Herbe yra pavaizduotas šv. Petras, laikantis raktus. 1997 m. kovo 8 d. Prezidento dekretu patvirtintas naujasis miestelio herbas.

Plungės herbo mėlyname lauke raudonu kaspinu perrištas auksinis kviečių pėdas, virš jo – auksinė Dievo Apvaizdos akis. Herbe pavaizduotas kviečių pėdas reiškė, kad vietovė turtinga. Dievo Apvaizdos akis – buvo Ketverių metų seimo ideologinis simbolis. 1792 m. sausio 13 d. Lietuvos ir Lenkijos valdovas Stanislovas Augustas Plungei suteikė miesto teises ir herbą – „kviečių pėdas, laisvai surištas karmazininiu kaspinu, o virš varpų – Dievo Apvaizda“. Herbas išlikęs iki šių dienų. 1792 m. viduryje miesto herbas ir savivalda panaikinti. 1969 m. jis pirmą kartą atkurtas oficialiai (herbo autorius – Arūnas Tarabilda). Tada dėl ideologinių motyvų Dievo Apvaizdos akis buvo pakeista į saulę. Bet ir ši modifikacija 1970 m. uždrausta. Herbas atkurtas dar kartą 1990 m. Herbo etalono autorius – dailininkas Arturas Aliukas. Tuomet jį patvirtino Lietuvos heraldikos komisija, o 1997 m. birželio 6 d. dekretu Nr. 1312 patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Žemaičių Kalvarijos herbas – vienas iš Plungės raj. Žemaičių Kalvarijos miestelio heraldikos atributų. Herbo sidabriniame lauke ant žalio trikalnio su sidabrine banguota juostele raudona koplyčia, iš šonų lydima dviejų raudonų lotyniškų kryžių. 2003 m. kovo 12 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 14. Herbo etalono autorius – dailininkas Arvydas Každailis.

Šaltiniai: Wikipedia, rajonų savivaldybių tinklalapiai http://lt.wikipedia.org/wiki/Pasvalio_herbasTaip pat skaitykite

1 komentaras: