Sekėjai

2012 m. spalio 4 d., ketvirtadienis

42. Prie Baltijos jūros įsikūrusių valstybių heraldika

LIETUVOS RESPUBLIKA / ŠALČININKŲ RAJONAS


Baltosios Vokės herbo skydo žaliame lauke auksinis skrendantis tulžys su sparnais virš nugaros, kojomis laikantis sidabrinę žuvelę auksiniais pelekais. Tulžio snapas ir pagurklys sidabriniai. Miestelis įsikūręs garsiosios Rūdininkų girios pakraštyje, prie Vokės upės, šalia vieno didžiausių Lietuvoje durpynų. Pro miestelį iškastas Papio kanalas, jungiantis Merkio upę su Papio ežeru. Kuriant herbą atsisakyta spalvingo prie upių gyvenančio paukščio tulžio margumo, paliktas tik jo siluetas, be to, tulžys pavaizduotas skrendantis su pagauta sidabrine auksiniais pelekais žuvele kojose. Lietuvos Respublikos Prezidentas herbą 2009 m. birželio 30 d. patvirtino dekretu Nr. 1K-1912. Herbo etalono autorius – dailininkė Laima Ramonienė.

Dieveniškių herbo mėlyname skydo lauke – dvi perkabintos auksinės pasagos dešiniojo kaspino vietoje. Dvi perpintos pasagos – darnus įvairių tautybių miestelio gyventojų sambūvis. Mėlyna spalva – dangaus spalva, reiškianti ištikimybę, išmintį, pastovumą ir sąžiningumą. Istorinio herbo Dieveniškės neturėjo. Etalono autorius – Juozas Galkus. Herbas patvirtintas 2006 m. gegužės 4 d. LR prezidento dekretu Nr. 607.

Eišiškių herbo mėlyname lauke vaizduojama ant sidabrinio pusmėnulio stovinti ir prie krūtinės kūdikėlį Jėzų laikanti Švč. Mergelė Marija. Ją supa liepsnojantis aukso spindulių ir šešiakampių žvaigždučių ratas. Abi figūros natūralios spalvos su aukso karūnomis. Marijos drabužiai sidabriniai, kraštai papuošti auksu. Eišiškių miesto savivalda turbūt susikūrė Ketverių metų seimo laikotarpiu, nes 1792 m. minimi laisvojo miesto pareigūnai. Svarstant Eišiškių simboliką, vietos gyventojams pageidaujant, nutarta vaizduoti Švč. Mergelę Mariją su kūdikėliu. Šis motyvas pasirinktas neatsitiktinai. Eišiškėse Švč. Mergelę Mariją garbina iš seno. Ji yra tapusi parapijos globėja, be to, bažnyčioje saugomas pagarsėjęs jos paveikslas. Herbo etalono autorius – dailininkas Arvydas Každailis. Lietuvos Respublikos Prezidentas herbą 1997 m. gruodžio 9 d. patvirtino dekretu Nr. 1471.

Jašiūnų herbo skydo raudoname lauke sidabrinė kolona, kurios abiejose pusėse juostos lygyje dvi auksinės septyniakampės žvaigždės. 2001 m. liepos 24 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 1438. Herbo etalono autorius – dailininkas Arvydas Každailis.

Turgelių herbo sidabriniame lauke raudonos lūžusios kolonos apatinė dalis, apvyta auksiniais vynuogienojais su auksinėmis kekėmis. Kolona – teisingumas, geranoriškumas, humanizmas, išmintis ir triumfas. Tai P. K. Bžostovskio idėjų simbolis. Vynuogienojai – atgimimas, vaisingumas, gyvybė. Sidabrinis skydo laukas – Merkys, tekantis pro Turgelius. Raudona lūžusi kolona su aplink ją apsivijusiomis auksinėmis vynuogėmis – istorinio paveldo atgaivinimas ir įprasminimas. Svarstant galimus Turgelių herbo motyvus, buvo nuspręsta juos susieti su Pavlovo Respublika, gyvavusia Turgelių apylinkėse XVIII a. antrojoje pusėje. Žymi visoje Europoje Pavlovo Respublika užėmė vos 3000 ha žemės, tačiau turėjo nuosavą konstituciją, herbą, vėliavą, pinigus, iždą, mokyklą. Pavlovo Respublikos prezidentas Povilas Ksaveras Bžostovskis, veikiamas liberalių idėjų, savo valstiečius baudžiauninkus paleido į laisvę ir išnuomojo jiems žemę už mokestį. Jis rūpinosi valstiečių išsilavinimu, kultūriniu išprusimu, sveikata. P. K. Bžostovskis išleido daugelį knygų ir brošiūrų, buvo geras vertėjas. Pavlovo Respublika gyvavo 30 metų. Herbą 2012 m. sausio 16 d. patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentė dekretu Nr. 1K-928, nors dar 2011 m. gruodžio 29 d. herbas buvo patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Etalono autorius – Juozas Galkus.

Šalčininkų herbo skydo plačioje mėlynoje galvoje sukryžiuoti auksinis ir sidabrinis raktai barzdelėmis į apačią. Auksinis raktas eina iš viršutinio priekinio kampo į apatinį galinį kampą, sidabrinis – iš viršutinio galinio į apatinį priekinį. Raudoname lauke – auksinė trijų riešutų su goželėmis kekė. 2000 m. vasario 11 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 766. Herbo etalono autorius – dailininkas Arvydas Každailis.

Šaltiniai: Wikipedia, rajonų savivaldybių tinklalapiai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą