Sekėjai

2012 m. spalio 4 d., ketvirtadienis


43. Prie Baltijos jūros įsikūrusių valstybių heraldika

LIETUVOS RESPUBLIKA / ŠIAULIŲ MIESTAS


Šiaulių miesto herbas. Atkūrus Lietuvos valstybę 1991 m. gegužės 1 d. Heraldikos komisija, įvertinusi vieno iš geriausių herbų kūrėjų dailininko Arūno Tarabildos darbą, aprobavo, o 1991 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas patvirtino dailininko Agniaus Tarabildos suprojektuotą Šiaulių miesto herbą. Tačiau jo nepripažino Šiaulių miesto taryba. Ji 1991 m. rugsėjo 21 d. patvirtino iki karo Šiaulių miesto savivaldybės naudotą dailininko Teofilio Petraičio sukurtą herbą. Nors šio herbo nepripažino šalies valdžia, Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas buvo atšauktas. Iki 2001 m. Šiaulių miesto savivaldybės taryba naudojo savo patvirtintą herbą, o oficialiuose valstybės leidiniuose buvo naudojamas A. Tarabildos herbas. 1991 m. buvo patvirtinta ir senas tradicijas turėjusi, Saulės mūšio laikus menanti miesto vėliava – keturių išilginių juostų audeklas, kurio dvi kraštinės juostos baltos, o dvi vidutinės – purpurinės. Tačiau 2000 m. Heraldikos komisija gavo naują užsakymą istoriniam Šiaulių herbui atkurti. Prieita nuomonės, kad tikslinga išsaugoti Arūno bei Agniaus Tarabildų atkurto herbo stilistiką, tačiau ją šiek tiek pataisyti, atsižvelgiant į naujus reikalavimus, herbe panaudoti metalus. Taip pat nuspręsta padaryti didįjį ir mažąjį herbo variantus. Mažojo skyde atvaizduotos tik herbo figūros, o didžiajame virš herbo skydo uždėta kunigaikščio kepurė. Purpurinė kepurė, palyginti su 1991 m. variantu, šiek tiek sumažinta, be to, skydas iš šonų papuoštas dviem lauro šakelėmis, kurios su kepure sudaro vientisą puošybos sistemą. Lauro šakelių Šiaulių miesto istorinėje heraldikoje nebuvo, jos pasirinktos dėl to, kad Lietuvos miestų herbuose jos išpopuliarėjo Ketverių metų seimo laikotarpiu ir jį lydėjusiame naujajame klasicizmo stiliuje, tai yra tuomet, kai atsirado Šiaulių miesto herbas. Lauras bei jo surištos šakelės iš seno simbolizavo pergalę, o Šiaulių istorijoje galima rasti ne vieną lietuvių karinę pergalę, aukštus vietos kūrybinės inteligentijos laimėjimus. Naujus Šiaulių miesto didžiojo ir mažojo herbo etalonus, remdamasis išlikusia rašytine bei ikonografine medžiaga, taip pat Arūno Tarabildos 1968 m. sukurtu herbu, iš naujo padarė dailininkas Agnius Tarabilda. Juos Heraldikos komisija aprobavo 2001 m. rugpjūčio 30 d., o Prezidento dekretu jie patvirtinti 2001 m. rugsėjo 5 d.

Šaltiniai: Wikipedia, rajonų savivaldybių tinklalapiai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą