Sekėjai

2012 m. spalio 5 d., penktadienis

52. Prie Baltijos jūros įsikūrusių valstybių heraldika

LIETUVOS RESPUBLIKA / UTENOS RAJONAS


Daugailių herbo mėlyname herbinio skydo lauke sidabrinis raitelis ant sidabrinio žingsniuojančio žirgo su auksiniais krepšiu per petį ir pentinais, trimituojantis dešinėje rankoje laikomu auksiniu pašto ragu. Miestelis anksčiau herbo neturėjo. Pro Daugailius 1836 m. buvo nutiestas Peterburgo-Varšuvos plentas, įsteigta pašto stotis, pastatyti nakvynės namai. XIX a. antroje pusėje kelionę diližanu pro Daugailius ir apsilankymą juose yra aprašęs Antanas Baranauskas. Ieškant simbolikos miestelio herbui, nutarta pavaizduoti senovinį paštininką – raitelį su pašto krepšiu ir ragu. Toks simbolis rodo, kad kadaise įkurta pašto stotis, kuri suvaidino svarbų vaidmenį miestelio istorijoje, o komunikacijos priemonės svariai prisidėjo prie krašto augimo. Daugailių herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino 2004 m. rugpjūčio 3 d. Etalono autorė – dailininkė Vida Navikienė.

Kuktiškių herbo auksiniame lauke raudonas kukutis su raudonai juodu kuodu, sparnais ir uodega. Snapas, akis ir kojos sidabriniai. 2002 m. liepos 4 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 1829. Herbo etalono autorius – dailininkė Vida Navikienė.

Leliūnų herbo skydo žaliame lauke ant auksinio stulpo uždėtas raudonas skydas su sidabriniais vargonais. 2004 m. gegužės 25 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 81. Herbo etalono autorius – dailininkė Vida Navikienė.

Saldutiškio herbo mėlyname lauke iš skydo papėdės kylanti sidabrinė elnio galva. Vietoj ragų dvi sidabrinės pušų šakos su auksiniais kankorėžiais. 2002 m. liepos 30 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 1855. Herbo etalono autorius – dailininkas Juozas Galkus.

Sudeikių herbo sidabriniame lauke viena virš kitos trys raudonos žuvys (seliavos) su sidabrinėmis akimis. 2002 m. kovo 18 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 1700. Herbo etalono autorius – dailininkė Vida Navikienė.

Tauragnų herbo sidabriniame skydo lauke ant žalios skydo papėdės (piliakalnio) žingsniuojantis saugantis juodas tauras su raudonais ragais. 2001 m. gegužės 21 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 1333. Herbo etalono autorius – dailininkė Vida Navikienė.

Utenos herbo mėlyname skyde auksinė pasaga, skydo papėdėje sidabrinė aštuonių spindulių vertikalaus rombo kontūro žiežirba. Herbe esanti pasaga – senas laimės simbolis, žiežirba simbolizuoja veržliai augantį miestą. Utena miesto teises gavo 1924 m. Herbas sukurtas 1969 m. Sukūrė dailininkai Arvydas Šaltenis ir Aldona Jonuškaitė. Po metų herbas panaikintas. Pagal 1969 m. piešinį herbas atkurtas (atkūrė dail. R. Minkevičius) Lietuvos Prezidentas patvirtino 1996 m. rugsėjo 26 d.

Užpalių herbo skydo mėlyname lauke vertikalus sidabrinis prekybai paruoštų linų ryšelis. Skydą supa viršuje atviras vainikas, kurio dešinę pusę sudaro žalias palmės lapas, o kairę pusę - lauro šakelė su raudonomis uogomis. Vainikas apačioje surišta raudonu kaspinėliu. Virš skydo įstrižai priekin kyšo sidabrinis vėliavos kotas, ant kurio raudona vėliava su sidabrinėmis raidėmis parašytu devizu: MIESTUS AUGINA PREKYBA. Pirmąkart herbas suteiktas 1792 m. vasario 25 d. 1998 m. gruodžio 9 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 260. Herbo etalono autorius – dailininkas Albertas Gurskas.

Vyžuonų herbo sidabriniame skydo lauke žalias žaltys auksiniu paausiu ir juodu liežuviu. Žaltys susirangęs lyg dvi viena virš kitos sudėtos S raidės (viršutinė atvirkščia). Heraldikoje sidabrinė spalva reiškia tyrumą, vandenį, simbolizuoja pro miestelį tekančią Vyžuonos upę. Žalias žaltys – geroji namų dvasia, šeimos globėjas. Dėl gebėjimo išsinerti iš senosios odos (naujai atgimti) žaltys laikoma amžinybės, nemirtingumo, atsinaujinimo simboliu. Svarstant herbo idėjas pritarta vietos gyventojų prašymui miestelio herbe pavaizduoti žaltį, čia nuo seno vadinamą vyžu (plg. rus. уж 'žaltys'). Prie įvažiavimo į Vyžuonas stovi medinė žalčio-vyžo rodyklė. Herbo etaloną sukūrė Arvydas Každailis. Herbas patvirtintas 2005 m. gruodžio 29 d. Prezidento dekretu Nr. 485.

Šaltiniai: Wikipedia, rajonų savivaldybių tinklalapiai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą