Sekėjai

2012 m. spalio 5 d., penktadienis

53. Prie Baltijos jūros įsikūrusių valstybių heraldika

LIETUVOS RESPUBLIKA / VARĖNOS RAJONAS


Marcinkonių herbo sidabriniame lauke trys juodos nutrauktos vilkų galvos (išdėstymas 2:1) su raudonais liežuviais. Skydo raudonoje galvoje penki dvigubi auksiniai patriarchiniai kryžiai. 2004 m. birželio 1 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr. 84. Herbo etalono autorius – dailininkas Arvydas Každailis.

Merkinės herbo mėlyname herbinio skydo lauke sidabrinis vienaragis ginkluotas raudonu liežuviu ir auksiniu ragu bei nagomis. Herbas pirmą kartą patvirtintas 1569 m. gruodžio 7 d., kai kunigaikštis Žygimantas Augustas suteikė miestui Magdeburgo teises. Deja, privilegijos originalas su spalvotu miesto herbu neišliko, tačiau yra žinomas to meto privilegijos nuorašas Lietuvos Metrikoje. Išliko ganėtinai daug kitų Merkinės herbo ikonografijos šaltinių (6 Merkinės miesto antspaudai). Apie herbo spalvas daug byloja 1792 m. Merkinės magistrato herbinis antspaudas. Iš šafiravimo galima spręsti, kad vienaragis yra sidabrinis, o skydo laukas nudažytas mėlynai. Vienaragis į Merkinės herbą atkeliavo iš Žygimanto Augusto aplinkos, o taip pat nuo XVI a. pradžios buvo naudojamas Lietuvos valstybės herbe. Vienaragis pagal to meto sampratą buvo mėnulio ir kunigaikštyčių atributas, bei simbolizavo nekaltumą, skaistybę ir buvo Švč. mergelės Marijos atributas. Manoma, kad Merkinės vienaragis buvo susijęs būtent su bažnyčios tradicijomis. Pagal ikonografinę medžiagą herbą atkūrė dail. Arvydas Každailis. Heraldikos komisija aprobavo 1996 m. sausio 25 d. Dabartinis herbas patvirtintas 1996 m. vasario 20 d. LR prezidento dekretu.

Perlojos herbo sidabriniame (šviesiai pilkame) lauke su žalia papėde žingsniuojantis saugantis rudas stumbras auksiniais ragais ir auksinėmis nagomis, su auksiniu lotynišku kryžiumi, stovinčiu ant viršugalvio. 1792 m. balandžio 26 d. iš Stanislovo Augusto Perloja gavo laisvojo miesto vardą, Magdeburgo (savivaldos) teises ir herbą. Miesto herbas tikriausiai nusižiūrėtas iš Kauno heraldikos, pakeistos tik skydo lauko ir figūros spalvos, nes Kaunas tuomet buvo paskirtas apskrities, kuriai priklausė Perloja, centru. Tačiau jau po mėnesio savivalda buvo panaikinta, herbas užmirštas. 1993 m. sausio 28 d. Prezidento dekretu patvirtintas dabartinis Perlojos herbas.

Valkininkų herbo raudoname skydo lauke kairysis šėlstantis auksinis liūtas ginkluotas sidabriniai liežuviu ir nagais. Skydą supa lauro vainikas iš dviejų lauro šakelių žaliais lapais ir raudonomis uogomis, apačioje surištas raudonu kaspinėliu. 1792 m. birželio 26 d. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Augustas Poniatovskis Valkininkams suteikė herbą. Dabartinis herbas patvirtintas 1993 m. kovo 30 d. Prezidento dekretu.

Varėnos herbo skydo mėlyname lauke auksinė bitė virš šešių (2-1-2-1) viržių žiedų sidabriniais vainiklapiais ir auksiniais taurėlapiais. Varėnos miesto herbas buvo sukurtas 1969 m. kovo 24 d. Respublikinė heraldikos komisija pritarė dailininko Kęstučio Gvaldos ir prof. Česlovo Kudabos idėjai, kad Varėnos herbe vertėtų pavaizduoti senas šio krašto bitininkystės tradicijas. Komisijoje herbo motyvai buvo svarstomi kelis kartus, nes buvo įvairiausių pasiūlymų. Velionis prof. Rimtautas Gibavičius siūlė vaizduoti į medį kopiančią mešką, kiti bitę, korį ir pan. Ilgiausiai buvo svarstomi bitės su koriu motyvai. 1970 m. vasario 16 d. pirmą kartą K. Gvalda atnešė naują herbo variantą, kuris buvo papildytas viržių žiedais. Po kelių aptarimų korio buvo visai atsisakyta ir balandžio 23 d. galutinai nutarta Varėnos herbe vaizduoti bitę virš 6 viržių žiedų. Kitame posėdyje, kuris įvyko gegužės 6 d., dailininko K. Gvaldos parengtą projektą nutarta tvirtinti darbo tvarka. Taip ir buvo padaryta, kai 1970 m. birželio 5 d. nupieštą herbo etaloną aprobavo Dailės kombinato meno taryba. Bet sukurtas herbas, net nespėjęs miesto gyvenime įsigalėti, po garsiosios 1970 m. respublikinės dainų šventės LKP CK antrojo sekretoriaus V. Charazovo iniciatyva buvo uždraustas. Su Lietuvos Atgimimu atgijo ir miestų heraldikos tradicijos. Atslūgus naujai simbolių ieškojimo bangai, nutarta parengti naują etaloną, nes senajame buvo panaudota ypač nevykusi, heraldikos specialistų kritikuota ir tarptautinėje heraldikoje nenaudojama kampuoto skydo forma. Ta proga nežymiai pakeistos bitės proporcijos. Varėnos herbo etaloną parengė tas pats dailininkas K. Gvalda. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 1994 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas herbą patvirtino 1995 m. sausio 12 dekretu Nr. 502.

Šaltiniai: Wikipedia, rajonų savivaldybių tinklalapiai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą