Sekėjai

2012 m. spalio 27 d., šeštadienis


Lenkimų miestelis įsikūręs kairiajame Šventosios upės krante, prie pat Latvijos sienos, 17 km. į pietvakarius nuo Skuodo. Miestelis išsidėstęs gražioje vietoje, bažnyčia stovi ant kalvos, nuo kurios matyti gražūs vaizdai į Šventosios slėnį ir į Latvijos pusę.

Prie Lenkimų bažnyčios papuošimo prisidėjęs ir mūsų istorikas Simonas Daukantas: nupirkęs švč. Mergelės Marijos, Angelo apreiškimo ir šv.Jurgio paveikslus, užmokėjęs galinio altoriaus papuošalų sąskaitas.


S. Daukanto motinos kapas

S. Daukanto motinos kapas yra Lenkimų bažnyčios šventoriuje. Antkapio akmenį parūpino sūnus Simonas. Akmuo kaldintas Petrapilyje. Jame Simonas iškaldino šiuos žodžius (rašyba dabartinė):

“Čia ilsis Dievuje užsnūdusis Kotryna Orintaitė pirma Stanislovienė Jaušienė, paskui Jurgienė Daukantienė, kuri gyveno sumišimuose svieto, regėjo ir kentėjo didžius vargus, rūpesnius savo amžiuje, metuose 1795 m. buvo gausiame mūšyje po Liepoja lygiai su vyru ir trimis dieveriais. Dievas jai buvo davęs penkias dukteris ir du sūnus, regėjo savo vaikų vaikus. Turėdama 90 metų amžiaus savo, persiskyrė su šiuo svietu 1847 lapkričio 9 dieną, auštant, palikusi šiame pasaulyje bevargstančius dvi dukteris ir sūnų, kurie raudodami savo meilingos ir išmintingos motinos minavonei tą akmenį padėjo”.

Iškaltame įraše pažymima, kad Daukanto motina daug kentėjo (jos vyras su penkiais svainiais žuvęs netoli Rygos, gindamas tėvynę). Likusi našlė Daukantienė rūpestingai auklėjo vaikus ir du jų išleido į aukštuosius mokslus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą