Sekėjai

2012 m. gruodžio 30 d., sekmadienis

2012 m. gruodžio 20 d., ketvirtadienis

2012 m. gruodžio 18 d., antradienis


Iš vasaros klajonių po Lietuvą


Gintališkės Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia stovi Gintališkės kaime, prie Salantų–Platelių kelio, Bebrės ir Salanto santakos. Bažnyčia savo forma primena tradicinį gyvenamąjį namą, stačiakampio plano, su bokšteliais ant stogo galų. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Bažnyčia pastatyta apie 1730 m. Metrikų knygos rašytos nuo 1735 m. Manoma, kad 1778 m. naują bažnyčią pastatė Mykolas Pacas. 1779 m. jai dovanota žemės, 1781 m. įkurta parapija. XIX a. pradžioje veikė parapinė mokykla. 1845 m. bažnyčia perstatyta, 1896 m. pakeista dalis sienojų, pastatas padidintas. 1850 m. pastatyta varpinė. Architektūros paminklu paskelbta 1957 m.


2012 m. gruodžio 16 d., sekmadienis

Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja: dėl siaučiančios pūgos eismo sąlygos yra sudėtingos. Pirmadienio naktį bei ankstų rytą visoje šalyje sninga ir dėl gūsingo vėjo pusto pažeme. Trečdalis rajoninių kelių neišvažiuojami.

Šiandien nesėsime prie automobilio vairo.

2012 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis

2012 m. gruodžio 12 d., trečiadienis


...rudenį mums reikia palaikymo, nes susergame nostalgija, liūdesiu, turime atsisveikinti su vasara, o gal ir pajusti dar vienų metų pabaigos artėjimą. Mat metai – tai kaip ir žmogaus gyvenimas: žiūrėk, gimstame, skleidžiamės lyg pavasaris, sprogstame karščiu lyg vasara, o čia ir ruduo pasirodo. Ir staiga sustojame lyg įbesti, supratę, kad metai link pabaigos juda, ir vasara niekada nebegrįš… Žinoma, kitąmet ji vėl mus džiugins, bet tai jau ne apie žmogaus gyvenimą. Mūsų metai, deja, iš naujo neprasidės.

2012 m. gruodžio 10 d., pirmadienis

Ten, kur sveikatos sėmėsi ir mūsų V. Kudirka


1877 m. tėvas išvežė Vincą į Seinų kunigų seminariją. Išleisti sūnų į kunigus buvo daugelio valstiečių svajonė: tai reiškė ne tik garbę šeimai ir giminei, bet ir siejosi su viltimi, ypač neturtingesniems, jog ateityje kunigas parems artimesnius giminaičius. Deja, Kudirka nejautė pašaukimo kunigystei, nors ir tarp seminarijos auklėtinių buvo išskirtinis jaunuolis - dailus, mėgstantis literatūrą, muziką, griežiantis smuiku, inteligentiškas. Seminarijos vadovybės nuomone, jis būtų tapęs kunigijos pažiba. Bet pats vėliau prisipažino draugams visą laiką norėjęs mesti seminariją, automatiškai atlikdavęs pareigas, jautęsis kaip kalėjime fizine ir dvasine prasme. Po vasaros atostogų tretiems mokslo metams į seminarija nebegrįžo. Pasakojama, jog seminarijos vadovybė nutvėrė Kudirkos ir panelės iš miestelio meilės laiškus, bet oficialiai jis buvo pašalintas „dėl pašaukimo stokos“. Mylimiausio vaiko neklusnumas įskaudino tėvą, smarkiai užgavo jo išdidumą, juolab, kad kaimyno sūnus pasirodė nuolankesnis ir sutiko toliau mokytis seminarijoje. Daugiau paramos iš namų Vincas negalėjo tikėtis. Vėliau skurdus ir asketiškas gyvenimas sukels plaučių džiovą. 1894 m. žiemą draugai gydytojai apžiūrėjo Kudirką ir patarė jam išvažiuoti į Pietus, kad nors kiek pristabdytų ligą.

1894 - 1895 m. žiemą Kudirka praleido Kryme. Taisė, rengė spaudai savo raštus, eilėraščius, dainas, natas, vertimus, ragino maskviškius studentus siųsti kuo daugiau medžiagos „Varpui“, baiminosi, kad laikraštis nesustotų („Rašykite, susimildami, rašykite!“). Caro žandarai ėmė akyliau persekioti lietuvius, ypač varpininkus, dėl to daugelis nutraukė su „Varpu“ ryšius.

2012 m. gruodžio 8 d., šeštadienis

2012 m. gruodžio 5 d., trečiadienis


Linkėjimai nuo Baltijos jūros. Nida, 2012 metų gruodis

Langas. Juodos šešėliškos gėlės palangės vazonuose tarsi širma, slepianti rytą už lango

2012 m. gruodžio 3 d., pirmadienis


Pražysdamos gėlės neklausia, ar verta.
Paminklinių antkapių fragmantai. Vilnius, Antakalnio kapinės, 1.

Antakalnio kapinės (buv. Karių kapinės) – 1809 m. įkurtos Antakalnio rajone Vilniuje. Iš pradžių būta keturių atskirų kapinių. Tai buvo skirtingi plotai, skirti pasauliečiams, kariams, našlaičiams ir Pirmojo pasaulinio karo dalyviams laidoti. Vėliau susiformavo vientisos kapinės. Čia palaidoti įvairių tautybių Antrojo pasaulinio karo kariai, Sausio 13-osios bei Medininkų tragedijos aukos, menininkai, politikai ir kiti nusipelnę visuomenei žmonės