Sekėjai

2013 m. vasario 27 d., trečiadienis


...gal jau pavasaris ir pas mus ateina 


Patek į pačią viesulo širdį ir lėk kartu. Tavęs laukia iki 60 km/val greitis, 
įspūdingi posūkiai ir 152 metrų ruožas kraują stingdančių emocijų. 
Adrenaliną semk pilnomis saujomis Vilniaus „Vichy“ vandens parke!

Parke yra įrengti 9 moderniausi atrakcijonai Baltijo šalyse, 
tarp jų – „Maorių klyksmas“ – veikiantis švytuoklės principu ir leidžiantis patirti nesvarumo būseną. 
Šis atrakcionas yra didžiausias tarp uždarųjų vandens parkų pasaulyje.

2013 m. vasario 24 d., sekmadienis


tuoj PERSIRENGIMAS / soon DISGUISE

Menininkų Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus paroda PERSIRENGIMAS galerijoje "Meno parkas" (Rotušės a. 27, Kaunas) veiks 03 01-03 20. Filmuke - trumpa įfilmuotų pasiruošimo akimirkų kompozicija.
Artists' Greta Grendaitė and Tomas Vosylius exhibition DISGUISE at the gallery "Meno parkas" (Rotušės a. 27, Kaunas, Lithuania) on 01 03- 20 03. In this video - a short composition of captured preparation moments.

Pasiruošimas PERSIRENGIMUI https://vimeo.com/60241480

Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus paroda PERSIRENGIMAS (EN:Disguise*)
*Anglų kalbos termino „disguise“ reikšmės: maskavimas, slėpimas, persirengimas, apgaulinga išvaizda, maskuotė.


Urbanizuotų erdvių apsupty esame beveik nuolat. Dažniausiai tik poilsio poreikio patenkinimui kartais ištrūkstame priartėdami prie gamtos. Grįžus jusles dar sodriau užtvindo koncentruoti miesto N dariniai, naujomis struktūromis vaizduotėje virstantys aplinkos regėjimai. Tai - tikrovės efektas, nebūtinai toks intensyvus ir įspūdingas veiksmo prasme, kokį aprašo Slavojus Žižekas1. Nauja realybė mums daugiau kalba apie to paties autoriaus aptartą Įvykio stoką, galinčią iššaukti radikalius veiksmus, bet gimdomą smulkesnių įvykių gausa persisotinusios globalios monotonijos. Ji mus domina kaip potencialaus Įvykio nuojautos pritvinkęs, tiksliai nenusakomas reiškinys.
Hiper-aktyviai, bene iliuziškiausiai į urbanistinį kraštovaizdį įsilieja vizualioji reklama. Serija Tuštumos atspindi vizualaus triukšmo keliamą emocinį monotonijos efektą. Tai ne tiesioginė reklamos turinio kritika, veikiau (pa)stebėjimai, kaip ji integruojasi į aplinką, kaip dėl šios simbiozės virtualėja miesto išorė, maskuojama tikrovė, iliuziniai fragmentai pinasi kasdieniuose žingsniuose ir žvilgsniuose, o neretai išsisėmęs lozungų turinys, net groteskiškai pasirodydamas išvirkščiąja puse, nebeveikia sąmonės. Vis mažiau aktualu, kuriame mieste, juo labiaudidmiestyje tuo metu esi.
Perlipę suvirtualėjusį aplinkos apvalkalą lyg ekraną, ieškome gyvybinės energijos daleliųsavęs. Sociume save pastebime per atvirą žvilgsnį į Kitą (the Other as an Other2), per kasdienes, lyg ir neišskirtines, bet svarbias situacijas, jose įsiminusius, vaizduotės išgrynintus charakterius, personažus, galbūt artėjusius prie didžiojo Įvykio, bet izoliuotus kūrinio erdvėje ir laike. Flora ir Faunameshomo consumens bei homo symbolicus, tebekeliantys bergsoniškai egzistencinius kūrybinės evoliucijos klausimus. Kiekvienas tam tikroje aplinkoje esame potencialiais socialinę pasaką atspindinčio teatro veikėjais, t.y. persirengėliais.

Pirmoji šio projekto paroda įvyks galerijojeMeno parkas. Dalis serijosFlora & Faunadarbų sukurta ir pristatyta 2012 m. gegužės-birželio mėn. Prancūzijos visuomenei rezidencijos studijos atvirų durų dienų metu (Portes Ouvertes. Artistes de Montrouge; organizatoriai – „Les Yeux FertilesirMaire de Montrouge). Pristačius pirmąjį projektoPersirengimasetapą Kaune, jo neketiname užbaigti, planuojamas tęsinys.


KVIEČIAME JUS ĮSITRAUKTI Į KŪRYBINĮ VEIKSMĄ

Vieną parodos kūriniųDrugelio efektaskviečiame Jus kurti kartu. Tai interaktyvios instaliacijos forma kuriama knyga, kurios turinys, pradėtas keleto meno lauko atstovų, parodos metu (jei bus iniciatyvų - ir po jos) galės plėtotis tiek, kiek tuo domėsis ir įsitrauks kiti autoriai, žiūrovai. Tereikia Jūsų idėjai perteikti priimtiniausiomis vizualios raiškos priemonėmis (2Dpiešinys, tekstas, fotografija, spauda, kt.; formatas ne didesnis kaip 10 x 13 cm, horizontalus)atsakytiį klausimą: miestas + = ..?
Lauksime individualių Jūsų refleksijų permąstant ir savaip atveriant socio-emocines miesto visuomenės problemas, būsenas. Prisidėdami savo darbais kartu sutinkate juos padovanotisiekiant bendro kūrinio sklaidos galimybių ateityje, šie darbai liks pas mus. Išskirtiniais atvejais, jei autoriams reikės kitiems projektams, susitarsime dėl darbo/-ų grįžimo pas jus konkrečiam laiko tarpui. Kūrinio sklaida vyks virtualioje interneto (https://www.facebook.com/legal.art.lovers ) bei, tikimės, kitose erdvėse.
Kam įdomu, pridedame nuorodą į savitai susijusią filosofo Tomo Sodeikos publikaciją, kuri kartu su kitų straipsnių rinkinioMiestelėnai. Tyla ir postmodernioji kultūraautorių tekstais, virš 10 metųslėpėsilentynoje neperskaityta, tačiau kaip tik dabar atrasta per atsitiktinumą (jei kas nors su mumis vyksta atsitiktinai): http://www.leidykla.eu/fileadmin/Religija_ir_kultura/2008_5-2/62-85.pdf

1 Sveiki atvykę į tikrovės dykumą. Slavoj Žižek. Kitos knygos, 2010.


2 “Radical Alterity” by Jean Baudrillard & Marc Guillaume. Semiotext(e), 2008.

Dovana Vilniaus knygų mugėje nuo leidyklos2013 m. vasario 23 d., šeštadienis2013 m. vasario 22 d.  Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) atidaryta Valentino Algirdo Kaliūno fotografijų paroda iš ciklo „Čiurlionio gimtinės takais“. Renginio metu buvo rodoma parodos autoriaus audiovizualinė kompozicija „Švytėjimas“. 
Paroda veiks iki balandžio 1 d.

Valentinas Algirdas Kaliūnas gimė 1939 m. Varėnoje. Nuo 1945 m. iki 1960 m. gyveno tremtyje. Sugrįžęs į Lietuvą studijavo muziką, teatro režisūrą bei dailės pedagogiką. Laisvalaikiu tapo ir fotografuoja. Nuo 1998 m. yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje, taip pat pleneruose Lenkijoje bei Italijoje. 2010m. išleido albumą „Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai“.
Valentinas Algirdas Kaliūnas – universalus menininkas, kuris reiškiasi įvairiose meno srityse: tapyboje, grafikoje, meninėje fotografijoje, teatro režisūroje, aktoriniame mene, eseistikoje ir muzikoje. Jo kūryba išsiskiria plačia jausmų skale – nuo lyrikos iki grotesko, ji gaivališka ir nuoširdi. V. Kaliūno kūrybai būdingas ypatingas intymumas, lyrizmas, romantiškumas, metaforiška estetinių užuominų kupina žmogaus ir jį supančio pasaulio vaizdų traktuotė. Kūrėjo talentas išsamiausiai atsiskleidė vaizduojamosios dailės ir meninės fotografijos srityse. Menininko darbuose jaučiama išskirtinė meilė gimtajai Dzūkijai, jos gamtai ir žmonėms.


2013 m. vasario 22 d., penktadienis

Poetui Justinui Marcinkevičiui atmintiVilniaus Antakalnio kapinės yra rytinėje miesto dalyje, kalvotame pušyne, netoli gyvena­mųjų namų. Įkurtos 1809 m., jos greitai plėtėsi. Iš pradžių būta keturių atskirų kapinių, skirtų pasauliečiams, kariams, našlaičiams ir Pirmojo pasaulinio karo dalyviams laidoti. Vėliau susiformavo vientisos kapinės. Čia palaidoti įvairių tautybių Antrojo pasaulinio karo kariai, 1991 m. Sausio 13-osios bei Medininkų tragedijos aukos, menininkai, politikai ir kiti visuomenei nusipelnę žmonės, taip pat perlaidoti ir keletas tūkstančių Žirmūnuose rastų Napoleono armi­jos kareivių.
j Antakalnio kapines tarnystė nuvesdavo ir pal. Mykolą Sopočką. Tapęs karo kapelionu, kartais pamaldoms naudodavo apleistą jose stovinčią koplyčią. 1995 m. prie Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapų pastatyta skulptoriaus S. Kuzmos Pieta perteikė viltingos kančios ir aukos mintį, išreikštą Jono Pauliaus II1993 m. rugsėjo 5 d. meldžiantis prie jų kapų: 
 „Ateinu, o Viešpatie, kaip ramybės ir vilties piligrimas, kad prie kapų pasku­tinių Lietuvos kankinių, jų protėvių ir jų senų priešų skelbčiau tikėjimą Tavim ir mūsų prisikėlimu."

1933 m. į Antakalnio kapavietę buvo palaidota daug ekshumuotų lenkų karių. Anot E. Malachovičiaus, šioje kapavietėje, po kukliais betoniniais kryželiais, po išlikusiais ir neišlikusiais kauburėliais ilsisi apie 1600 lenkų kareivių. Netoliese, į pietus, yra apie trisdešimt 1932−1937 m. mirusių lenkų kareivių kapų.

2013 m. vasario 16 d., šeštadienis

2013 m. vasario 15 d., penktadienisVasario 16-oji – 
Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Prieš 95-erius metus Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai ryžtingai paskelbė atstatantys nepriklausomą, demokratiškai tvarkomą Lietuvos valstybę. Trumpa jos istorija buvo kupina ir džiugių, ir skausmingų, dramatiškų įvykių. Bet nepaisant visų istorinių pervartų, šiandien mes vėl esame pasaulio žemėlapyje. 
 
Didžiuokimės būdami šios mažos, bet tvirtos valstybės piliečiai. 
Atrasdami stiprybę jos šimtmečius siekiančiose ištakose, prisimindami istorinių pergalių ir pralaimėjimų pamokas, toliau kurkime valstybę: mokydamiesi, studijuodami, dirbdami, gerbdami ir mylėdami savo šalį.

Gražios, prasmingos Vasario 16-osios šventės!

2013 m. vasario 12 d., antradienis


Daugybė džiaugiasi širdžių Šv. Valentino diena, jos plaka,plazda ir liepsnoja, artėdamos ar būdamos šalia.

patys juk tuos besmegenius ir lipdom,kartais labai panašius į save

2013 m. vasario 8 d., penktadienisUžgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą, prisišaukti pavasarį. Ši šventė nuo senų laikų žinoma visoje Europoje. Kitą dieną po Užgavėnių prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų, šiuo laikotarpiu skatinamas pasninkavimas. Šventė yra pagoniška, tačiau vėliau glaudžiai susieta su krikščionybe. Seniau ji buvo vadinama Ragučio švente. XX a. pabaigoje Užgavėnės daugelyje Lietuvos regionų, išskyrus Žemaitiją, buvo primirštos, tačiau apie 1985-uosius-1990-uosius metus jos vėl buvo atgaivintos. Žemaičių Užgavėnių tradicijas perėmė ir kiti regionai. Užgavėnių pavadinimas kilęs nuo gavėnios pavadinimo, o pastarasis nuo žodžių „gavėti' (silpti) bei 'gautis' (žemė gaunasi iš po žiemos miego).
Žemaitijos Užgavėnių kaukių paroda-konkursas

Renginio pradžia: 2013 vasario 11 d., 14:00 Renginio vieta: Platelių dvaro arklidėje (Didžioji g. 24, Plateliai)

      Žemaitijoje nuo senovės, gerokai prieš Užgavėnes kaimo vyrai pasidarydavo įvairiausių ličynų (kaukių). Puoselėdamas gražią, seną tradiciją, Žemaitijos nacionalinis parkas nuo 1996 m. organizuoja Užgavėnių kaukių parodas. Nuo 2000 m. ši paroda tapo konkursu. Nuo 2002 m. vertinamos ne tik tradicinės Užgavėnių kaukės, bet ir dekoratyvinės. Parodoje-konkurse dalyvauja ir moksleiviai. Užgavėnių kaukių parodos dalyviai - menininkai iš visos Žemaitijos.

Ekspozicija veiks vasario 11 – balandžio 30 d. Platelių dvaro arklidėje.


Šios Užgavėnių kaukės iš Žemaitijos nacionalinio parko kolekcijos