Sekėjai

2013 m. vasario 24 d., sekmadienis


tuoj PERSIRENGIMAS / soon DISGUISE

Menininkų Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus paroda PERSIRENGIMAS galerijoje "Meno parkas" (Rotušės a. 27, Kaunas) veiks 03 01-03 20. Filmuke - trumpa įfilmuotų pasiruošimo akimirkų kompozicija.
Artists' Greta Grendaitė and Tomas Vosylius exhibition DISGUISE at the gallery "Meno parkas" (Rotušės a. 27, Kaunas, Lithuania) on 01 03- 20 03. In this video - a short composition of captured preparation moments.

Pasiruošimas PERSIRENGIMUI https://vimeo.com/60241480

Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus paroda PERSIRENGIMAS (EN:Disguise*)
*Anglų kalbos termino „disguise“ reikšmės: maskavimas, slėpimas, persirengimas, apgaulinga išvaizda, maskuotė.


Urbanizuotų erdvių apsupty esame beveik nuolat. Dažniausiai tik poilsio poreikio patenkinimui kartais ištrūkstame priartėdami prie gamtos. Grįžus jusles dar sodriau užtvindo koncentruoti miesto N dariniai, naujomis struktūromis vaizduotėje virstantys aplinkos regėjimai. Tai - tikrovės efektas, nebūtinai toks intensyvus ir įspūdingas veiksmo prasme, kokį aprašo Slavojus Žižekas1. Nauja realybė mums daugiau kalba apie to paties autoriaus aptartą Įvykio stoką, galinčią iššaukti radikalius veiksmus, bet gimdomą smulkesnių įvykių gausa persisotinusios globalios monotonijos. Ji mus domina kaip potencialaus Įvykio nuojautos pritvinkęs, tiksliai nenusakomas reiškinys.
Hiper-aktyviai, bene iliuziškiausiai į urbanistinį kraštovaizdį įsilieja vizualioji reklama. Serija Tuštumos atspindi vizualaus triukšmo keliamą emocinį monotonijos efektą. Tai ne tiesioginė reklamos turinio kritika, veikiau (pa)stebėjimai, kaip ji integruojasi į aplinką, kaip dėl šios simbiozės virtualėja miesto išorė, maskuojama tikrovė, iliuziniai fragmentai pinasi kasdieniuose žingsniuose ir žvilgsniuose, o neretai išsisėmęs lozungų turinys, net groteskiškai pasirodydamas išvirkščiąja puse, nebeveikia sąmonės. Vis mažiau aktualu, kuriame mieste, juo labiaudidmiestyje tuo metu esi.
Perlipę suvirtualėjusį aplinkos apvalkalą lyg ekraną, ieškome gyvybinės energijos daleliųsavęs. Sociume save pastebime per atvirą žvilgsnį į Kitą (the Other as an Other2), per kasdienes, lyg ir neišskirtines, bet svarbias situacijas, jose įsiminusius, vaizduotės išgrynintus charakterius, personažus, galbūt artėjusius prie didžiojo Įvykio, bet izoliuotus kūrinio erdvėje ir laike. Flora ir Faunameshomo consumens bei homo symbolicus, tebekeliantys bergsoniškai egzistencinius kūrybinės evoliucijos klausimus. Kiekvienas tam tikroje aplinkoje esame potencialiais socialinę pasaką atspindinčio teatro veikėjais, t.y. persirengėliais.

Pirmoji šio projekto paroda įvyks galerijojeMeno parkas. Dalis serijosFlora & Faunadarbų sukurta ir pristatyta 2012 m. gegužės-birželio mėn. Prancūzijos visuomenei rezidencijos studijos atvirų durų dienų metu (Portes Ouvertes. Artistes de Montrouge; organizatoriai – „Les Yeux FertilesirMaire de Montrouge). Pristačius pirmąjį projektoPersirengimasetapą Kaune, jo neketiname užbaigti, planuojamas tęsinys.


KVIEČIAME JUS ĮSITRAUKTI Į KŪRYBINĮ VEIKSMĄ

Vieną parodos kūriniųDrugelio efektaskviečiame Jus kurti kartu. Tai interaktyvios instaliacijos forma kuriama knyga, kurios turinys, pradėtas keleto meno lauko atstovų, parodos metu (jei bus iniciatyvų - ir po jos) galės plėtotis tiek, kiek tuo domėsis ir įsitrauks kiti autoriai, žiūrovai. Tereikia Jūsų idėjai perteikti priimtiniausiomis vizualios raiškos priemonėmis (2Dpiešinys, tekstas, fotografija, spauda, kt.; formatas ne didesnis kaip 10 x 13 cm, horizontalus)atsakytiį klausimą: miestas + = ..?
Lauksime individualių Jūsų refleksijų permąstant ir savaip atveriant socio-emocines miesto visuomenės problemas, būsenas. Prisidėdami savo darbais kartu sutinkate juos padovanotisiekiant bendro kūrinio sklaidos galimybių ateityje, šie darbai liks pas mus. Išskirtiniais atvejais, jei autoriams reikės kitiems projektams, susitarsime dėl darbo/-ų grįžimo pas jus konkrečiam laiko tarpui. Kūrinio sklaida vyks virtualioje interneto (https://www.facebook.com/legal.art.lovers ) bei, tikimės, kitose erdvėse.
Kam įdomu, pridedame nuorodą į savitai susijusią filosofo Tomo Sodeikos publikaciją, kuri kartu su kitų straipsnių rinkinioMiestelėnai. Tyla ir postmodernioji kultūraautorių tekstais, virš 10 metųslėpėsilentynoje neperskaityta, tačiau kaip tik dabar atrasta per atsitiktinumą (jei kas nors su mumis vyksta atsitiktinai): http://www.leidykla.eu/fileadmin/Religija_ir_kultura/2008_5-2/62-85.pdf

1 Sveiki atvykę į tikrovės dykumą. Slavoj Žižek. Kitos knygos, 2010.


2 “Radical Alterity” by Jean Baudrillard & Marc Guillaume. Semiotext(e), 2008.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą