Sekėjai

2013 m. rugsėjo 14 d., šeštadienis


Plungės rajono Mar­do­sų kai­me įsi­kū­ru­sia­me poil­sio ir pra­mo­gų komp­lek­se „Žem­so­dis“ ati­da­ry­tas smė­lio skulp­tū­rų par­kas Gondingos legendos.

Skulptūras sukūrė Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos me­ni­nin­kai.1 komentaras: