Sekėjai

2013 m. rugsėjo 14 d., šeštadienis


Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės)
2013 m. rugsėjo 7–15 d. švenčiant Tikėjimo metus ir Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejų

Reikėtų išsamios studijos, norint atsakyti į klausimą, kas daugiausiai prisidėjo prie Lietuvos dvasinio atgimimo. Esu giliai įsitikinęs, kad reikia ačiū pasakyti ir Šiluvos Dievo Motinai.
Arkivysk. Sigitas Tamkevičius
Šiandien Šiluva – vienas svarbiausių maldininkų traukos centrų Lietuvoje, išlaikęs ilgiausią, beveik 500 metų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų šventimo tradiciją. Čia atsiliepiama į Švč. Mergelės Marijos raginimą garbinti jos Sūnų, meldžiama kūno ir dvasios sveikatos. Dažnas čia atsigręžia Dievan, patiria dvasios atsinaujinimą.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nevaržomi maldininkai gausiai važiuoja į Šiluvos atlaidus. Jų išvakarėse, paskutinį rugpjūčio sekmadienį, maldininkai tradiciškai dviem eisenomis pėsčiomis į Šiluvą atkeliauja iš Tytuvėnų ir Raseinių pusės. Kiekvieną atlaidų dieną meldžiamasi įvairiomis aktualiomis intencijomis. Švenčiamos kariuomenės, policijos, medikų, kunigų, vienuolių, Bažnyčios institucijų, šeimų, vaikų, jaunimo, ligonių, dienos. Atlaidų metu vyksta katechezės, konferencijos, kultūrinė programa. į Šilinių atlaidus kasmet rengiamas tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno.
Šiluva pagyvėja ne tik per atlaidus. Maldininkų susibūrimai vyksta ir kiekvieno mėnesio 13-ąją – Marijos dieną. Ypač tądien meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą, jos žmones. Šiluvos Dievo Motinos, nuo seno tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimo, fizinio ir dvasinio išgydymo meldžiama piligrimų lankomose Ligonių dienose, kurios rengiamos paskutiniais mėnesių penktadieniais.
2003 m. per Šilinių atlaidus, popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi Šiluvoje 10-mečio proga, arkiv. Sigitas Tamkevičius pašventino Jono Pauliaus II namus. Juose mokosi ir gyvena Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso seminaristai. Vasaros mėnesiais šiuose namuose vyksta kunigų ir pasauliečių rekolekcijos, priimami piligrimai. Ypač Šiluva atsinaujino, kai 2008 m. joje buvo švenčiamas Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejus. Tuo metu popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagės Šiluvoje 15 metų sukakčiai atidengtas paminklas naujoje aikštėje, kuri į sakralią erdvę sujungė abi šventoves – Švč. M. Marijos Gimimo baziliką ir Apsireiškimo koplyčią. Piligrimų maldai dabar tarnauja aikštės Rožinio koplytstulpiai, o jų patogumui – atidarytas Piligrimų centras ir jame įrengtas Šiluvos istorijos muziejus.
Šiluvoje šiandien gyvena maždaug 800 gyventojų, veikia vidurinė mokykla. Po Šiluvą vaikštantis piligrimas gali apžiūrėti parko supamą 1838 m. statytą klasicizmo stiliaus Skaraitiškės dvarą. Jame planuojama įrengti turizmo ir sveikatingumo centrą.
Šiluva yra Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje. Šiluvos Pušynės miške įrengtas miško pažintinis takas. Jis miestelio vakarinėje pusėje, šalia Šiluvos – Lyduvėnų kelio. Keliaudami daugiau kaip trijų kilometrų ilgio taku ne tik pakvėpuosite grynu pušyno oru, pasidžiaugsite nuostabiomis kalvelėmis, pasigrožėsite miestelio panorama, bet ir, svarbiausia, ramiai pasimelsite.
Šiluva šiandien – gausiai lankoma, branginama ir puoselėjama Jono Pauliaus II piligrimų kelio šventovė.

Tekstas panaudotas iš tinklalapio Šiluva.lt
1 komentaras: