Sekėjai

2014 m. sausio 28 d., antradienis

2014 m. sausio 27 d., pirmadienis

2014 m. sausio 22 d., trečiadienis

2014 m. sausio 17 d., penktadienis

2014 m. sausio 16 d., ketvirtadienis

2014 m. sausio 13 d., pirmadienis

2014 m. sausio 12 d., sekmadienisSausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
  
1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus, perimti jų kontrolę. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai jau atsisakė. Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti, ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti. 

2014 m. sausio 11 d., šeštadienis


Pakerų pievose, 124
Kova už būvį.  
Tikroje laukinėje gamtoje pakankamai mažai romantikos ir švelnumo
 – žymiai svarbiau sugebėti išsaugoti savo gyvybę ir apsirūpinti maistu.
Išgyvena stipriausi, judriausi ir gudriausi

Pakerų pievose, 123
Juostelinė skydblakė (Graphosoma lineatum)

2014 m. sausio 10 d., penktadienis

2014 m. sausio 9 d., ketvirtadienis

2014 m. sausio 5 d., sekmadienis

2014 m. sausio 3 d., penktadienis


Pakerų pievose, 111
Voras

Voras kovoja su parazitais.
Jis naikina muses, uodus ir kitus įkyrius vabzdžius,
kurie pakliūna į jo tinklą. 
Mūsų protėviai manė, kad voras – geras ženklas.
Namai, kuriuose voras rezga voratinklį, laimingi.