Sekėjai

2015 m. gegužės 24 d., sekmadienis

Plungės dvaras minimas nuo 1565 metų.
XIX a. dvarą išpuoselėjo Oginskiai, jie 1879 m. pastatydino didingus rūmus,
neorenesanso stiliaus (architektas K. Lorencas).
Tai buvo Oginskių dvaro rezidenciniai rūmai.
1873–1902 m. dvare veikė muzikos mokykla.
Dabar dvare yra Žemaičių dailės muziejus


1 komentaras: